Thema's

De VSV behartigt de belangen van haar leden op een breed terrein. Het accent van de activiteiten ligt op drie algemene beleidsthema’s (Arbeid, Energie en Toezicht), Daarnaast zijn er nog specifieke berichten per diersoort of per project . Over deze onderwerpen worden ten behoeve van het bestuur en de leden standpunten geformuleerd en informatie verzameld en verspreid.

Op het ledennet is de beschikbare informatie binnen deze thema's nader uitgewerkt in concrete dossiers. Deze dossiers bieden relevante (basis) achtergrondinformatie, verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving en specifieke nieuwsberichten.