VSV: zorgen om toekomst regionale slachterijen

Algemeen • 17 februari 2016

De regionale slachterijen, verenigd in de vereniging van slachterijen en vleesverwerkende bedrijven (VSV) maken zich grote zorgen over de praktische uitvoerbaarheid van de verscherpte regels rond het onverdoofd ritueel slachten en daarmee over het voortbestaan van de bedrijven.

De VSV begrijpt de politiek, bestuurlijke complexiteit rond de religieuze rituele slacht.

Zo is de VSV de afgelopen drie jaar ook betrokken geweest bij het opstellen van een Europese normeringsregeling (CEN regeling) voor halal-producten. Recentelijk heeft de CEN echter besloten te stoppen met deze regeling, juist vanwege complexiteit van het vraagstuk.

De VSV benadrukt dat het in 2012 afgesloten convenant tussen de overheid, de religieuze organisaties NIK en CMO en de VSV alleen betrekking heeft op vlees van volledig onbedwelmd ritueel gesneden dieren. Dieren met voorafgaande bedwelming en de bedwelming direct na het snijden vallen dus niet onder het convenant en daarmee de verscherpte eisen.

Een verplichte kanalisatie van vlees van ritueel geslachte dieren leidt tot een extra lastendruk voor de regionale slachterijen. Bovendien heeft een verplichte etikettering van vlees onbedwelmd geslachte dieren consequenties voor het kunnen verwaarden van het hele karkas.

Daarbij komt het verplicht gestelde toezicht door de NVWA. Dat kost ten minste €1.000 per dag en is niet terug te verdienen voor een regionale slachterij die maar een honderdtal schapen of tiental runderen slacht.

De VSV maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van deze regeling in het kader van Europese afspraken rond vrij verkeer van goederen en diensten.

Zo gaat de VSV er vanuit dat een verplichte etikettering voor al het in Nederland verkochte vlees van ritueel geslachte dieren geldt en niet alleen voor het Nederlandse vlees.

De invoer van (ook halal) geslachte schapen- en lammerenkarkassen uit omringende landen is in 2015 verviervoudigd en meer dan er in Nederland wordt geslacht.

De VSV vindt het niet verstandig dat de staatssecretaris adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) ter zijde heeft geschoven.

De VSV wil graag bijdragen aan het helpen oplossen van het vraagstuk en ziet uit naar de adviezen van de WAC voor technische verbetering voor de slachterijen. Maar de VSV maakt zich ernstig zorgen over de praktische uitvoerbaarheid en de economische consequenties van de huidige aanscherping van de regels.

 
« Terug naar overzicht