Nederlandse Vleessector presenteert Maatschappelijk Jaarverslag

Algemeen • 15 februari 2013

De Nederlandse vleessector heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, maar heeft dat nu ook goed in beeld gebracht. Dat zei voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) bij de presentatie van de eerste editie van het Maatschappelijk Jaarverslag van de Vleessector.
Het verslag geeft volgens Goebbels een duidelijk beeld van inspanningen van de sector rond thema's als Duurzaamheid, Milieu en Energie, Dierenwelzijn en Diergezondheid en Kwaliteit en Voedselveiligheid, Werkgelegenheid en Goed Werkgeverschap.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
De COV heeft volgens Goebbels als initiatiefnemer en aanjager op deze terreinen veel stappen gezet met meetbare resultaten. 'Ik kan stellen dat MVO prioriteit heeft binnen de vleessector. De voorbeelden en interviews met slechts enkele van onze leden zijn maar een klein deel van de vele bewegingen van Nederlandse vleesbedrijven met hun ketenpartners. Ze illustreren de onomkeerbare richting van verdere verduurzaming van de productie van vlees.'
De vleessector vormt een centrale schakel tussen de veehouderij en de retailers. Vanuit die positie wil de COV (maatschappelijke) wensen van de Nederlandse consument proactief blijven vertalen naar een duurzame, maatschappelijk verantwoorde productie van vlees.

Gelijk speelveld
Nederland is echter geen eiland en de bedrijfstak is sterk internationaal georiënteerd, stelt Goebbels. 'Gelijke randvoorwaarden voor de vleesproductie, het zogeheten 'level playing field', is voor onze bedrijven (werkgevers én werknemers) essentieel om duurzaam ook concurrerend te zijn. Waar tal van duurzaamheidsaspecten in Nederland worden gegoten in wet- en regelgeving, moet vlees van elders ten principale aan dezelfde eisen voldoen.'

Belang vierkantsverwaarding
Verder verduurzaming speelt voor de bedrijfstak ook rond de vierkantsverwaarding. Goebbels wijst erop, dat producten die hier niet (meer) hoog op het menu staan, elders zeer gewaardeerd worden: 'Het bevorderen van deze afzet genereert niet alleen inkomsten voor de gehele keten, maar voorkomt ook verspilling van hoogwaardige, dierlijke grondstoffen. Zo snijdt het mes van de verdere verduurzaming vaak aan twee kanten.'
De COV zal met deze integrale én internationale focus blijven inzetten op verdere verduurzaming. Dit proces is gericht op een economisch duurzame competitieve en concurrerende bedrijfstak: op een sector die zich in binnen- én buitenland ook als maatschappelijk verantwoord nader kan gaan profileren en positioneren. Een sector om met recht en reden trots op te kunnen zijn.

Het Maatschappelijk Jaarverslag is gisteren aan Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken uitgereikt tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de COV in Baarn.

Het verslag kan digitaal worden ingezien via de volgende link http://cov.html5magazine.nl

 
« Terug naar overzicht