Kamerdebat slachterijen, Framing of Feiten?

Persberichten • 20 mei 2022 Nieuwsbericht

Op 17 mei jl. debatteerde de Tweede Kamer over ‘de voortdurende misstanden in slachterijen’. Vijf vega-Kamerleden schetsten een vals beeld over de ondernemingen in een poging de vleesproductie verder aan banden te leggen. Kamerleden van de Boer Burger Beweging, VVD en CDA gaven gezond tegengeluid.

Het debat heeft 18 moties opgeleverd, die overwegend overbodig, onnodig en onuitvoerbaar zijn.

Slachtsnelheid
De afgevaardigden van PvdD, SP, GL en D66 vroegen - als doel op zich - een verlaging van de slachtsnelheid in alle bedrijven. Daarvoor werden de Nederlandse slachterijen geframed als een sector met ‘voortdurende misstanden’. De feiten zijn anders: de Naleefmonitor van de NVWA toont jaar op jaar dat Nederlandse slachterijen op of nabij 100% scoren op een volledige naleving van de dierenwelzijnsregels.

Minister Staghouwer (LNV) antwoordde terecht dat er geen enkele reden is voor het verlagen van de slachtsnelheid. Bovendien gaf hij aan dat er geen juridische basis voor bestaat.

Cameratoezicht
Ook toen het debat over cameratoezicht ging sloegen de vega-Kamerleden de plank mis. Men deed een stevige oproep om camera’s op te hangen in de slachterijen, terwijl die allemaal (met uitzondering van de zelfslachtende slagers) al vrijwillig en onder regie van de NVWA met cameratoezicht werken. Het wantrouwen van deze politici jegens de slachterijen blijkt groot: alle camerabeelden zouden eigendom moeten worden van de overheid. GL opperde zelfs dat de beelden openbaar online gezet zouden moeten worden. Deze voorstellen vormen een onaanvaardbare inbreuk op de privacy en de veiligheid van medewerkers van slachterijen, van NVWA en KDS.

Overigens zitten de slachterijen niet stil: zij versterken hun eigen cameratoezicht verder met Kunstmatige Intelligentie. Zo wordt gegarandeerd 100% van de handelingen met dieren bekeken én beoordeeld. BBB stelde voor dat bedrijven waar dit systeem goed functioneert toekunnen met een minder intensieve controle door de NVWA toekunnen.  

Verdoving
Tot slot sprak de Kamer over de verdoving voorafgaand aan de slacht. Minister Staghouwer gaf herhaaldelijk aan dat besluiten over het toelaten van verdovingsmethoden alleen in EU-verband genomen kunnen worden. Ook zijn er niet altijd goede alternatieven beschikbaar. Desondanks werden moties ingediend om bepaalde methoden te verbieden.

Framing of Feiten?
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) had al verwacht dat de slachterijen ten onrechte negatief geframed zouden worden in dit Kamerdebat. Daarom stuurde zij vooraf een mailing met feitelijke informatie over de vleessector naar alle 150 Kamerleden. COV-voorzitter Hoedemaker: “Onze bedrijven zorgen elke dag voor lekker, veilig en diervriendelijk geproduceerd vlees, dat door 95% van de Nederlanders graag gegeten wordt. Die bedrijven en hun duizenden medewerkers verdienen het dat politieke besluitvorming over de vleessector gebaseerd is op feiten en niet op framing. Daar blijft de COV zich voor inzetten.”

Tenslotte
Om een goed beeld te krijgen van het werk van de NVWA in de slachterijen heeft de NVWA deze week een video gepubliceerd. Een ieder, die een reëel beeld wil vormen van het slachtproces in Nederland en het wettelijk toezicht daarop door de NVWA, bevelen wij aan om deze te bekijken.

Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet (Woordvoerder COV), telefoon 06-10497892 of mailen naar communicatie@cov.nl  

 
« Terug naar overzicht