Nieuwe voorzitter COV en VNV

Persberichten • 13 januari 2021 Nieuwsbericht

Laurens Hoedemaker nieuwe voorzitter Nederlandse vlees- en vleeswarensector.

Op 12 januari 2021 is Laurens Hoedemaker aangesteld als nieuwe voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Hij volgt Jos Goebbels op, die zijn functie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd rond de zomer van dit jaar neerlegt. Vanaf 1 mei 2021 wordt een aanvang gemaakt met de overdracht van werkzaamheden.

Laurens Hoedemaker (50) is sinds 1 juni 2014 directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Onder zijn leiding slaagde de Jagersvereniging er in zich opnieuw te positioneren, breed maatschappelijk draagvlak voor de jacht in Nederland te herwinnen en belemmerende regelgeving voor jagers van tafel te krijgen. Zijn werkervaring en capaciteiten sluiten naadloos aan op het profiel voor de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisaties COV en VNV.

Henny Swinkels, vicevoorzitter van de COV, is verheugd over de komst van Hoedemaker als voorzitter: “Ik ken Laurens als een gedreven, integere en strategische belangenbehartiger met oog voor wat er leeft in de maatschappij en gevoel voor politieke verhoudingen. Zijn netwerken in de politiek, bij de beleidsmakers en in het werkveld zijn van groot belang voor de COV. Onder zijn leiding en samen met de leden zal de COV verder invulling geven aan ons Masterplan voor 2025 en de verdere verduurzaming van de vleessector.”

Aldo van der Laan, vicevoorzitter van de VNV, vult aan: “Hoedemaker is precies wat wij voor ogen hadden met een nieuwe voorzitter. Zijn veterinaire achtergrond, zijn Haagse werkervaring en zijn ervaring als verenigingsman maken hem zeer geschikt voor deze functie. Ik ben ervan overtuigd dat we in Laurens Hoedemaker een geschikte opvolger van Jos Goebbels hebben gevonden.”

Achtergrondinformatie

Over Laurens Hoedemaker: Hij studeerde diergeneeskunde in Utrecht en was aansluitend van 1998 tot 2006 praktiserend dierenarts. Van 2006 tot 2007 werkte hij als docent-dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In 2007 trad hij in dienst van het ministerie van LNV, waar hij tot 2014 als secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden werkte. Van 2010 tot 2014 was hij daarnaast voorzitter van het European Forum for Animal Welfare Councils en secretaris van de Beheeradviescommissie voor de Oostvaardersplassen. Hoedemaker doorliep in 2012-14 het Management Development programma van het ministerie van EZ/LNV. Sinds medio 2014 is hij directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Daarnaast is hij sinds 2017 penningmeester van de Europese federatie van jagersverenigingen, FACE.

Over de COV: De Centrale Organisatie voor de Vleessector behartigt de collectieve belangen van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees. In waarde uitgedrukt bedraagt deze omzet jaarlijks ruim 8 miljard Euro. In de Nederlandse vleessector werken ongeveer 9.000 mensen.

Over de VNV: De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) behartigt de belangen van werkgevers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. De leden van de VNV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 80% van de totale Nederlandse omzet van vleeswaren. In waarde uitgedrukt bedraagt deze omzet, exclusief bacon, jaarlijks ruim 1,2 miljard Euro. In de Nederlandse vleeswarenindustrie werken ongeveer 4.500 mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van der Kruijk Algemeen Secretaris van de COV en VNV (tel: 079-3634900).

 
« Terug naar overzicht